avb Arbeidersvoetbal Kempen Officieel Orgaan
Lid van de Fros - Amateursportfederatie vzw