avb
  
Arbeidersvoetbal Kempen Officieel Orgaan - Lid van de Fros - Amateursportfederatie vzw


 

ONGEVALAANGIFTE

Download hier het ongevalaangifte, zodat u het nadien kan uitprinten.
_________________________________________________________


Wat doen bij een ongeval?

We zetten de stappen op een rijtje:

1) Een verzekerde sporter kwetst zich tijdens een activiteit.

2) De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier.

3) Het ongevalsaangifteformulier laat je invullen door de secretaris of verantwoordelijke van de sportclub.

4) Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de arts.

5) Stuur het ingevulde ongevalaangifteformulier binnen de 14 dagen samen met de eventueel reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die je ontvangt van/aanvraagt bij de mutualiteit, …) en verslagen op naar FROS Secretariaat te Berchem. FROS controleert de lidgegevens, de betaling van het lidgeld en geeft het dossier door aan zijn verzekeraar ‘Arena’. De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks met ARENA.

6) Eens Arena de documenten heeft ontvangen zendt zij binnen de 14 dagen een ontvangstmelding met dossiernummer en alle nodige informatie naar het slachtoffer.

7) Alle bijkomende onkostennota’s kan je daarna best onmiddellijk overmaken aan Arena zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kan overgaan.

8) Mogen wij tenslotte vragen om ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Contactgegevens

 

fros

FROS Ongevallen – en ledenadministratie

2600 BERCHEM

Tel 03/286 58 37

Fax 03/286 58 38

leden@fros.be

www.fros.be